Hallo, wereld

Hallo, wereld

Vandaag, 13 juni 2016, is voor iedereen die Apple, Swift en app-ontwikkeling een warm hart toedraagt een bijzondere dag. Om 19:00 uur opent www.SwiftDev.nl haar deuren voor alle actieve Nederlandstalige Swift-ontwikkelaars waar ook ter wereld. Iedereen die zichzelf in het ontwikkelen van apps met Swift wil bekwamen is van harte welkom.

Omdat Nederlandstalige Swift-ontwikkelaars (in spé) zich tot nu toe vooral moesten bedienen van Engelstalige informatie hebben wij dit initiatief gestart. Om actieve Swift-ontwikkelaars samen te brengen zodat zij zich binnen SwiftDev.nl actief kunnen (gaan) ontwikkelen. Iedereen die zich Swift eigen wil maken om vervolgens -voor zichzelf óf voor anderen- leuke, leerzame, gezonde en/of uitdagende apps te bouwen is bij ons van harte welkom.

Overigens, de keuze voor dit moment is géén toeval. Want Apple houdt van 13 tot 17 juni 2016 haar World Wide Developer Conference (kortgezegd WWDC). In San Francisco komen vele duizenden ontwikkelaars uit alle windstreken bijeen om samen met nog eens 1.000 Apple ingenieurs en ontwikkelaars gezamenlijk hun jaarlijkse 'bijscholingsfeestje' te vieren. Zij nemen aan de WWDC deel om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Om te leren hoe zij hun bestaande kennis en kunde naar de allerlaatste stand van de techniek kunnen bijschaven. Daarnaast is de WWDC een uitgelezen moment om nieuwe contacten met collega-ontwikkelaars te leggen.

Stipt om 19:00 uur (onze tijd) betreedt Apple CEO Tim Cook het podium.

Dan presenteert hij de traditionele WWDC Keynote. Daarin presenteert hij ‘heet van de naald’ alle actuele ontwikkelingen die voor Apple en Swift ontwikkelaars relevant zijn. Ook dit jaar zijn de verwachtingen hooggespannen. Welke verwachtingen daadwerkelijk uitkomen weten wij pas naderhand. Waar wij al 99% zeker van zijn is dat Apple deze week Swift 3.0 gaat aankondigen. 


Sinds de volledig onverwachte introductie van Swift 1.0 op de WWDC van 2014 is het snel gegaan. Vorig jaar tijdens de WWDC 2015 zag Swift 2.0 het levenslicht. Sinds 3 december 2015 is Swift als open-source ontwikkeltaal uitgebracht. Swift is nu beschikbaar voor Apple, Linux64 en voor server-toepassingen waarin IBM momenteel het voortouw neemt. Onlangs toonden Google en Facebook interesse in Swift als ontwikkeltaal naast Java. Dit betekent dat er nu al meerdere platformen gebruik maken van Swift als ontwikkeltaal. Swift is -in kort tijd- onder actieve ontwikkelaars een populaire ontwikkeltaal geworden.

Inmiddels programmeren we in Swift versie 2.2. In het najaar maakt Swift 3.0 haar opwachting. Het is de verwachting dat Swift 3.0 nog beter zal aansluiten bij bestaande codebibliotheken en naadloze samenwerking van Swift code op meerdere platformen zal veel aandacht krijgen. Waarmee Apple en het Swift team ons inhoudelijk gaan verrassen, weten we pas aan het einde van deze week. Voor Swift ontwikkelaars is dit een zeer leerzame en enerverende week. Wij zijn net als alle Swift ontwikkelaars waar ook ter wereld erg benieuwd waar we op 18 juni aanstaande met z’n allen staan.

SwiftDev.nl: initiatief van en door Swift ontwikkelaarsSwiftDev.nl is een spontaan initiatief van Swift ontwikkelaars die zich hebben verenigd om de samenwerking en de ontwikkeling van alle Nederlandstalige Swift ontwikkelaars te bevorderen. Allereerst omdat Swift een essentiële toekomstgerichte ontwikkeltaal voor iOS, tvOS, watchOS en macOS apps is. Ondanks het feit dat er veel potentieel in apps voor deze platformen zit, willen wij nadrukkelijk ook open staan voor alle andere ontwikkelingen rond Swift. Wij zijn ervan overtuigd dat wij veel van elkaar kunnen leren.Alle activiteiten van SwiftDev.nl richten zich op de onderlinge ondersteuning van Swift ontwikkelaars. Wij maken geen onderscheid of je beginner, (ver) gevorderd of expert bent. Ook speelt leeftijd bij ons geen enkele rol. Ons hoofddoel is: samen met actieve leden bouwen aan een hechte gemeenschap rond de ontwikkeltaal Swift. Dit doen wij om actieve leden die zich zelfstandig of met hulp van andere leden de ontwikkeltaal Swift en app-ontwikkeling eigen willen maken optimaal te ondersteunen. Onze missie laat zich het best omschrijven als "Een voor allen, allen voor een". Wij respecteren iedereen op zijn/haar eigen niveau of specifiek vakgebied. SwiftDev.nl vergroot het Swift plezier van alle leden. Als initiatiefnemers zijn wij ervan overtuigd dat het samenbrengen van waardevolle ideeën en kundige mensen een zeer inspirerende toekomst voor iedereen gaat opleveren.

Waarom SwiftDev.nl als Nederlandstalige Swift gemeenschap?

Omdat informatie over de werking van Swift bijna uitsluitend in het Engels beschikbaar is, hebben wij er heel bewust voor gekozen om SwiftDev.nl Nederlandstalig te maken. Iedereen, waar ook ter wereld, die de Nederlandse/Vlaamse/Afrikaanse taal machtig is én een (actieve) impuls aan zijn/haar eigen ontwikkeling wil geven is bij ons van harte welkom.

Relevante informatie in het Nederlands versnelt onze onderlinge communicatie en bevordert vooral in het begin het leerproces van menig Swift ontwikkelaar. Het doorzien en begrijpen van de onderliggende concepten gaat in je eigen taal nu eenmaal gemakkelijker. Het is onze bedoeling dat je hierdoor meer tijd en energie overhoudt om in de ontwikkeling van goedwerkende apps te steken. En daar was het iedereen uiteindelijk om te doen, nietwaar?SwiftDev.nl in je gereedschapskist


Programmeren in Swift is een fascinerende bezigheid. Je start direct al met een rijk gevulde gereedschapskist. De vraag hoe je dit gereedschap het meest effectief inzet vergt een stapsgewijs leerproces. Daarbij kiest iedereen zijn/haar eigen leerstijl. Wereldwijd is rond de 50% van alle ontwikkelaars autodidact. Zij hebben zichzelf het programmeren en het ontwikkelen van apps eigen gemaakt. Dit ging vaak gepaard met vele fouten, onbegrip en toenemende frustratie, met vallen en opstaan zogezegd. De hamvraag is of deze "alléén op jezelf"-aanpak voor je eigen ontwikkeling en jouw -op Swift gerichte- ambities wel zo effectief, wenselijk en plezierig zijn. De meeste mensen leren het beste als zij vanuit een goede, begrijpelijke theoretische onderbouwing hun kennis en kunde steeds weer opnieuw in de praktijk kunnen brengen. Leren betekent dus continu profiteren van je groeiende kennis en ervaring om deze steeds op een nieuwe of andere manier in te zetten. Wanneer je even het spoor bijster bent? Dan kan het zéér plezierig zijn wanneer je -rond de klok- kunt terugvallen op je kameraden van SwiftDev.nl. Door hen bijvoorbeeld te vragen een frisse blik op jouw code te werpen. Zo kunnen foutieve inzichten en andere logische problemen veel sneller en grondiger verholpen worden. Omdat wij alle vragen en antwoorden van leden in ons forum vastleggen, kunnen jij en vele anderen er altijd later altijd op terugvallen. Ook kunnen andere "vastgelopen" leden hun voordeel doen met alle vragen, antwoorden en oplossingen die -waar ook ter wereld- het hele jaar via SwiftDev.nl beschikbaar zullen zijn.


Wat we samen bereiken is van ons allemaal!Succesvolle gemeenschappen creëren de juiste voedingsbodem voor iedereen. Doordat (actieve) leden in deze gemeenschappen hun eigen en andermans gereedschapskist gevuld én in topconditie houden. Zij doen dit door hun kennis, kunde en ervaring met elkaar te delen. Met iedere enthousiaste onderlinge uitwisseling vergroten wij ons wederzijdse plezier en groeit de kennis en het vakmanschap voor alle actieve deelnemers. 

SwiftDev.nl verwelkomt iedereen die zich binnen onze Nederlandstalige gemeenschap serieus in de ontwikkeltaal Swift en app-ontwikkeling wil bekwamen.

Wij dagen je uit om nu zelf te ervaren hoe ver jij kunt komen.

Wij zoeken actieve leden die zichzelf (en anderen) willen uitdagen om binnen afzienbare tijd waardevolle apps te kunnen ontwikkelen. SwiftDev.nl biedt jou nu de unieke mogelijkheid om vanaf het allereerste begin aan dit gezamenlijke initiatief deel te nemen. Nu kun jij je als één van de eerste actieve mede-ontwikkelaar bij SwiftDev.nl aansluiten. Wij beloven je het volgende: er valt voor iedereen nog heel veel te leren. Swift is een jonge taal die nu al twee jaar het beste van oude en nieuwere ontwikkeltalen samenbrengt. Jij kunt jouw ideeën nu met hulp van Swift gaan verwezenlijken. 

Met dit initiatief willen wij vooral actieve app-ontwikkelaars aan elkaar koppelen. Of je nu student, ontwikkelaar, ontwerper, geïnteresseerde leek of investeerder bent. Het is ons doel om met elkaars hulp de kennis en kunde van alle leden op een steeds hoger niveau te brengen. De individuele inbreng van alle leden speelt daarin een beslissende rol in. Soms ben je de leerling, in andere situaties de meester. Door zelf actief mee te doen leg je zinvolle en waardevolle contacten. Vanzelfsprekend juichen wij duurzame "Swift"-vriendschappen toe. Ook samenwerkingsverbanden tussen vakbroeders of op specifieke gebieden zijn van harte welkom. Wij zien organische groei als positief gevolg van persoonlijke inzet en onderlinge verbinding. Wij zien veel groeipotentieel voor iedereen. Deelname aan SwiftDev.nl garandeert je een interessante ontdekkingstocht in jezelf en laat je een inspirerende toekomst met Swift als ontwikkeltaal tegemoet zien.Is SwiftDev.nl voor iedereen?Hierop zeggen wij volmondig ˜Ja". Des te meer betrokken en passievolle studenten, app-ontwikkelaars en leden met kansrijke ideeën zich aanmelden, des te meer wij allemaal profiteren van onze wederzijdse inzichten en deskundigheid. Heb je plannen in deze richting of wil jij jezelf serieus uitdagen? Meld je dan vandaag nog aan en wordt actief lid van SwiftDev.nl en draag jouw eigen steentje bij aan deze Nederlandstalige Swift gemeenschap.

← home