Creatief met SwiftDev.nl

Creatief mét SwiftDev.nl

Tandwielen

Ideeën omzetten in waardevolle, goed werkende apps laat zich het beste beschrijven als een permanent proces van “al doende leert men”. Veronderstellen dat jij vanaf het allereerste begin alles zelf kunt en leert is een logische valkuil waar menig aspirant Swift app-ontwikkelaar met open ogen in loopt. Gebruikers en collega-ontwikkelaars kunnen een enorme inspiratiebron zijn als je samen een creatief team vormt. Door van elkaars inzichten en kwaliteiten optimaal gebruik te maken wordt het ontwikkelen van apps voor iedereen een feest.

Tenzij jij niet verder wilt gaan dan het maken van Playgrounds leidt de aanname dat “spelen met de code” de snelste manier is om Swift te leren té vaak tot vroegtijdige teleurstellingen. Als je binnen afzienbare tijd met Swift een echt werkende app wilt bouwen, moeten alle radertjes vanaf het begin feilloos in elkaar grijpen. Door te weten wat je doet, hoe je het doet en waarom je dat zó doet, komt iedereen daar waar hij/zij wil zijn.

Wanneer programmeren in Swift nog (betrekkelijk) nieuw voor je is, kun je op vele momenten wel wat hulp van buitenaf gebruiken. Als het je flink tegenzit, wordt het zelfstandig -met frisse moed- oppakken van 'jouw draad' steeds moeilijker. Om teleurstelling en vroegtijdig afhaken te voorkomen willen wij je via SwiftDev.nl helpen om tot aan het glorieuze einde bij de les te blijven. Ons gezamenlijke doel is het met behulp van Swift ontwikkelen van goed werkende en visueel aantrekkelijke apps.

Er zijn namelijk een aantal basisprincipes die je moet beheersen voordat je de app “aan het draaien” hebt. Object Georiënteerd Programmeren (OOP) is daar één van. Als app-ontwikkelaar creëer jij objecten, leg jij de verbanden tussen die objecten zodat deze met elkaar kunnen communiceren en de gewenste taken gaan uitvoeren. Moderne ontwikkeltalen zoals Swift vereisen voor het bouwen van apps grondige kennis van OOP en ontwerpprincipes, zoals Model-View-Controller (MVC), delegation en target-action. In Swift heeft men vooral aandacht besteed aan het vereenvoudigen en minder foutgevoelig maken van de code. Fundamentele fouten in de logica van je app liggen altijd op de loer. Als je een gebruikersinterface ontwerpt zullen meerdere schermelementen bij aanraking acties moeten uitvoeren, zoals een ander scherm tonen, andere kleur aannemen, getal ophogen, een poppetje laten dansen, gegevens ophalen of vastleggen. Dan is het vergaren van gedegen basiskennis over het hoe, het wat en het waarom van wat je doet onontbeerlijk.

Daarom is programmeren in Swift en app-ontwikkeling vergelijkbaar met de ambachten van vroeger. Toen -in het Gilde-tijdperk- organiseerden vakbroeders zich en zorgden zij voor de vakgerichte opleiding van hun personeel. Zo leerden leerlingen van meer ervaren gezellen. Zij werden beoordeeld en bijgestaan door zeer ervaren leermeesters. Binnen SwiftDev.nl proberen we een vergelijkbaar systeem van hoor- en wederhoor toe te passen. Als actief lid van SwiftDev.nl kun jij in de praktijk enorm veel van je medeleden leren. Omdat ontwerp- en codefouten veelvuldig voorkomen, vormt het uitwisselen van jouw ervaringen op SwiftDev.nl de snelste weg naar het vinden van succesvolle oplossingen. Door jezelf met behulp van je medeleden vrijwel direct op het juiste spoor te zetten bespaar je later veel tijd bij het later toch moeten ombouwen van je app of eindeloos (tevergeefs) debuggen van je code.

Samen leren vergroot jouw kans op succes. Er zijn wereldwijd legio voorbeelden van ontwikkelaars die zichzelf hebben leren programmeren en volledig zelfstandig prachtige apps bij de AppStore of elders afleveren. Zij beschikken over een unieke gave. Voor de meesten van ons betekent apps ontwikkelen in Swift hard werken en constant nieuwe dingen leren. Actieve leden van SwiftDev.nl ervaren de uitwisseling en toetsing van hun kennis en kunde als een extra stimulans om hun Swift en app-projecten vaker met goed gevolg af te ronden. Door binnen SwiftDev.nl als elkaars klankbord samen te werken kun je net die details te weten komen die in jouw apps het verschil maken. Hetzelfde geldt voor het ontwerpen van een intuïtieve gebruikersinterface, het maken van grafische schermelementen, gebruik van kleurstellingen in mondiale apps; koppelingen met externe databases en het ontwerpen van uitnodigende app-iconen. Deze succesvolle creatieve kruisbestuiving tussen bijvoorbeeld ontwikkelaars en designers boort doorgaans een enorme wederzijdse inspiratiebron aan.

Gedegen kennis en inzicht in beproefde werkwijzen zorgen voor plezier en werken goede resultaten in de hand. Kennis en inzicht liggen -in beide richtingen- in elkaars verlengde. Kennis is onontbeerlijk om tot inzicht te komen; inzicht legt de basis om nieuwe kennis te ontwikkelen. Door elkaar met vragen en antwoorden te helpen snijdt het mes voor alle actieve leden van SwiftDev.nl aan twee kanten.

SwiftDev.nl wil op beide terreinen een actieve bijdrage leveren aan het plezier en de ontwikkeling van alle aangesloten Swift ontwikkelaars. Dit vereist een actieve betrokkenheid van iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt. Ook hier geldt dat vele handen licht werk maken. Heb jij vragen, stel ze! Kun jij andere leden helpen met jouw kennis, help ze! Bookmark www.SwiftDev.nl nu in je favoriete browser. Zo heb je onze Nederlandstalige schat aan Swift ontwikkelkennis altijd binnen handbereik. Abonneer je op onze nieuwsbrief en bezoek ons chatkanaal zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Swift en app-ontwikkeling.

← home