Asterix en Obelix in Swift ontwikkelland

Asterix en Obelix in Swift ontwikkelland

Bedrijven investeren heel veel tijd en geld om (bestaande en potentiële) klanten aan zich te (blijven) binden. Duurzame klant-relaties werden de afgelopen jaren minder vanzelfsprekend. Eén reden is dat veel markten door het toenemend gebruik van internet volledig transparant werden. Ze liggen als het ware onder een vergrootglas.

Consumenten en inkopende bedrijven hebben inmiddels –met enkele taps en swipes- een keur aan (web)winkels en toeleveranciers binnen handbereik. “Vóór 12:00 uur bestellen, vandaag nog in huis”. Een wervend mantra dat vele klanten (weg)lokt.

Plaatje van Asterix en Obelix

Traditionele detailhandelsbedrijven in dure panden in slecht bereikbare winkelstraten hebben het moeilijk. Veel bedrijven in binnensteden voelen zich letterlijk omsingeld door collega-bedrijven met veel lagere huurlasten, meer (gratis) parkeervoorzieningen en de alom aanwezige webwinkels die 24/7 open zijn. Hun tij keren vereist een fundamenteel andere aanpak.

Ondernemers, verhuurders en gemeenten breken er regelmatig hun hoofd over als de winkelleegstand wederom een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Zij zoeken samen naar echt vernieuwende manieren om het winkelend publiek én (potentiële) klanten op een hedendaagse en inspirerende manier in de benen te krijgen. Daar liggen voor creatieve app-ontwikkelaars in Nederland volop kansen om de loop er weer in te krijgen.

De wereld waarin wij als consumenten leven heeft veel weg van het Gallische dorp waar onze vrienden wonen. Kooplui op allerlei gebieden prijzen hun waren luidkeels aan en vragen voortdurend om onze onverdeelde aandacht. Zij die valse noten spelen worden direct genegeerd. Op een rustige plek in datzelfde dorp werkt een druïde die met zijn kennis én toverdrank het hele dorp van een magische kracht voorziet. Van een omsingeling merken de dorpelingen alleen wat als ze buiten het dorp zijn om op vlezige everzwijnen te jagen.

Consumenten worden thuis en mobiel overspoeld door ‘buitenkansjes’ waarop ze gelijk (kunnen) reageren. Acties van maar 3 ‘dwaze’ dagen, alleen vandaag X % meer …, alleen nu vele extra’s gratis en nu snel beslissen, anders …. Nederland blijkt het ‘folderland’ van Europa. Dat Nederlanders zo massaal op folders reageren is prima. Vanuit onze comfortabele woning, op de fiets, op vakantie hebben wij via 3/4G en WiFi netwerken de hele wereld binnen handbereik.

Echter, heel veel consumenten hebben helemaal geen behoefte aan deze druktemakerij. Ongewenste email en browser pop-ups maken hen het leven lastig. Veel consumenten staan op meer privacy, zonder verstoken te blijven van de informatie die zij zinvol achten. Er is behoefte aan een nieuwe vorm van bewuste toestemming voor het aanleveren van informatie van producten en diensten. Dit is één van de vele gebieden waarin innovatieve apps het verschil kunnen maken. Een bewustere wereld begint bij aandachtig naar elkaar luisteren en actief inspelen op actuele (latente) behoeften.

Apps: “Ik ben waar de gebruiker is”

“Ik ben waar de gebruiker is” is dé kerntaak van iedere app. Gebruikers installeren apps omdat ze expliciet gebruik te willen maken van de specifieke functionaliteit die deze app biedt. Door hun 24/7 verbinding met internet maken mobiele apps het leven van online actieve klanten een stuk eenvoudiger. Voor app-ontwikkelaars en ondernemers ligt hier de uitdaging om relevante apps te ontwikkelen die mensen graag bij zich dragen. Heb je hun vertrouwen gewonnen, is het zaak zinvolle interactie met de gebruiker tot stand te brengen. Als ondernemer beschik je over (koopwillige?) geïnteresseerden die ouderwets verrast willen worden. Samen met de ontwikkelaar heb je alle ruimte voor continue klantgerichte verbetering en actieve ondersteuning. Er valt een-op-een een wereld (terug) te winnen....

Actuele klantkennis = goud waard

Want iedere ondernemer is er enorm bij gebaat zich in het denken, het gevoel en het gedrag van klanten te herkennen. Door zich oprecht in hun behoeften en beperkingen te verdiepen valt er veel te ontdekken. In direct contact kunt je heel veel van klanten leren. Door aansluitend je eigen organisatie vanuit de ogen van kopende klanten in het licht van de tegenwoordige tijd te zetten, ontvang je echt waardevolle inzichten. Eeuwenoude vragen als “Hoe kan ik met mijn bestaande klanten een duurzame voorkeursrelatie opbouwen?” en “Hoe kan ik een deel van die grote groep ‘zwervende’ consumenten voor onze zaak winnen?” gaan maar al te vaak voorbij aan de (in)directe behoeften die kopers koesteren.

“Antwoord op deze vragen krijg je door moderne app-technologie te koppelen aan klantgerichte ‘wat-hoe-wanneer”-oplossingen”

Ook in zakelijke markten zijn er legio mogelijkheden om interesses en voorkeuren voor producten en dienstverlening nieuw elan te geven. Nog veel te vaak wordt dit vanuit een (kostenbesparend) intern perspectief aangevlogen, zonder klanten (als ultieme aandrijfmotor!) daarin actief te betrekken. Drie essentiële (mondiale) leermomenten van de afgelopen 15 jaar zijn: 


  • Kwaliteit: is gevolg van beschikbare middelen slimmer en beter op elkaar afstemmen. Het winstbejag van “magere” bedrijven maakt kwalitatief meer stuk dan ze later lief is.
  • Integratie: vanuit het perspectief van (potentiële) klanten naar daadwerkelijke kracht van de interne organisatie kijken. Dan blijkt dat heel veel al erg goed gaat, sommige stokpaardjes heel veel geld kosten en je heel aandachtig de goede doorstroming steeds effectiever moet organiseren.
  • Klantwaarde: Door positieve ervaringen die klanten uitspreken je voorkeurspositie verder te versterken. Ervaringen van bestaande klanten werken als magneet voor anderen.


De ontwikkeling van doeltreffende apps -die effectief recht doen aan de behoeften en beperkingen van klanten- voert ondernemers door een zeer leerzaam groeiproces. De ultieme meerwaarde van dit groeiproces is dat je feitelijk beide partijen ontzorgt.

Het verhaal van Asterix en Obelix is tekenend voor SwiftDev.nl: Hun grootste kracht kwam voort uit hun heldhaftige en slimme(re!) samenwerking. Ook in hun dorp heerste een kakofonie van bedrijvigheid met wanklanken die een functie hadden. Er leefden mensen die met hart en ziel aan de geheime formule werkten om iedereen in saamhorige veiligheid naar sappige everzwijnen te laten jagen.

Kunnen vernieuwende apps ondernemers, bedrijven en organisaties effectiever maken?

Het antwoord op deze vraag is: "Ja". Ondernemers die het potentieel van apps zelfstandig of in nauwe samenwerking met anderen effectief benutten, creëren een beslissende voorsprong. De ervaring leert dat duurzame ondernemingsgroei voortkomt uit consequent toenemende positieve klantbeleving en het creëren van klantvoorkeur (“gekocht worden”). Dit alles vanzelfsprekend op basis van de aantoonbare kwaliteit van producten en diensten vanuit het perspectief van hun klanten..

Apps worden nu nog te vaak gezien als een nieuwe tak aan een al overvolle boom. Echter, apps realiseren directe ‘bijdehante’ interactie met bestaande en/of nieuwe gebruikers. Als ‘kopers’ het momenteel vooral om het vinden van “gemakkelijke zekerheid” gaat, is er ruimte om met vernieuwende apps nieuwe paden te betreden.

Deze ontwikkeling vraagt van geïnteresseerde ondernemers de strategische gedachtesprong van omzet naar duurzame klantwaarde. Deze stap is minder groot wanneer zij zich gaan beseffen dat omzet een regelrecht gevolg is van klantwaarde en klantvoorkeur. Wanneer deskundige app-ontwikkelaars en -gebruikers een centrale rol van betekenis gaan spelen in de consequente ontwikkeling van klantwaarde en klantvoorkeur ligt er een enorm potentieel aan vernieuwende, duurzame innovaties in het verschiet.

Veel ontwikkelde apps komen nooit in de AppStore. Zij worden voor intern gebruik of voor specifieke doeleinden ingezet. Daarmee geven ze bedrijven en hun klanten toegepast gereedschap in handen om in hun vakgebied het verschil te maken.

Tip: Laat je vooral deskundig vanuit meerdere invalshoeken informeren als je als ondernemer(s) een (eigen) app-toepassing voor ogen hebt!

De moraal

De Nederlandse economie staat al (té) lang in de spaarstand. Ondernemers (en hun personeel) moeten weer samen leren ontdekken hoe zij de harten van bestaande én toekomstige klanten oprecht kunnen raken. Zij zullen directer contact met hun afnemers moeten creëren. Om hun meerwaarde echt samen te verdienen. Het ondersteunende effect van innovatieve apps is niet meer weg te denken uit het besluitvormingsproces van vele app-gebruikers. Er is binnen én buiten de stad volop werk aan de winkel. Kiene Swift app-ontwikkelaars bundelen de creatieve kracht van hun kennis en kunde én openen nu uw deuren.

← home